Peuters / kleuters

De wereld is nu een grote speeltuin. Zowel fijne als grove motorische vaardigheden worden afgetast. Grenzen opzoeken van de motorische mogelijkheden hoort bij de leeftijd van peuters en kleuters. De wereld om hen heen wordt ontdekt. Ook de eigen motorische mogelijkheden worden verder ontdekt en ontwikkeld door experimenteren, uitproberen, vallen en opstaan. Bij sommige kinderen kost het bewegen extra moeite. Soms zijn niet alle voorwaarden aanwezig om een vaardigheid aan te leren en speelt angst of een gebrek aan ervaring een rol.

De behandeling richt zich op 

 • Het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling door middel van oefeningen die spelenderwijs worden aangeboden.
 • Het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot motorisch spel, stimulans van de motorische ontwikkeling van hun kind en eventuele adviezen omtrent spel, hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen

Oudere kinderen

Opgroeien gaat met ups and downs. Wanneer een kind niet lekker in zijn/haar vel zit of het lijf niet meewerkt met wat het kind voor ogen heeft, dan heeft dit invloed op het gehele welbevinden van het kind.

Op deze leeftijd zijn kinderen vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of moeite hebben met bepaalde motorische vaardigheden, ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ondersteuning in de mogelijkheden van het lijf en de motoriek van het kind door kinderfysiotherapie is een positieve stimulans voor zowel de motoriek als het gehele welbevinden van het kind. 

De behandeling richt zich op

De behandeling is gericht op het oefenen van motorische vaardigheden, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook worden er tips gegeven voor oefeningen omtrent sport en spel.

Indicaties voor behandeling zijn voor peuters, kleuters en oudere kinderen:

 • Grove motoriekproblemen (rennen, huppelen, hinkelen, springen, bal- en balansspellen)
 • Dyspraxie (onhandigheid in bewegen)
 • Algehele ontwikkelingsachterstanden
 • Houterig bewegingspatroon
 • Angst in bewegen
 • Afwijkend looppatroon en/of voetenstand
 • Hypermobiliteit
 • Hypo- hypertonie (te hoge of te lage spierspanning)
 • Tenenlopen
 • Overbeweeglijkheid
 • Pijnklachten tijdens bewegen
 • Fijne motoriek problemen (knippen, kleuren, knutselen en tekenen etc.)
 • Lateralisatie problemen (geen dominante voorkeurshand)
 • Dysgrafisch schrift (schrijfproblemen in uitvoering en/of kwaliteit)
 • Lateralisatie problemen (geen dominante voorkeurshand)
 • Ruimtelijke oriëntatie-problemen
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) met motorische problematiek
 • ADD/ADHD (Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder) met motorische problematiek
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Longproblemen (CF / ademhaling / astma)
 • Hyperventilatie
 • Hoofdpijnklachten
 • Orthopedische aandoeningen
 • Houdingsproblematiek
 • Neurologische aandoeningen
 • Syndromen
 • Overgewicht
 • Spierziekten
 • JIA (Jeugdreuma)
 • Sport gerelateerde klachten
 • Status na fracturen

Medical Taping

Deze tape methode wordt gebruikt bij verschillende blessures. Denk hierbij aan houdingscorrecties, overbelasting of verzwikking.

Bij elke blessure en elk lichaamsdeel passen verschillende manieren van tapen.
In de meeste gevallen geeft de tape een directe vermindering van pijnklachten en verbetering van de spierfunctie. De tape kan spieren helpen activeren of juist helpen ontspannen. Daarnaast kan het helpen om de doorbloeding te verbeteren, zodat (pijn)klachten sneller verholpen kunnen worden.

Terug naar overzicht
Afspraak maken