Kinderbekken Fysiotherapie

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf tussen het tweede en vierde levensjaar. In principe wordt een kind eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor het plassen. Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder dan vijf jaar nog regelmatig een ‘ongelukje’. Dit kan grote impact hebben op het kind, maar ook op zijn omgeving. 

De zindelijkheidsontwikkeling is een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces van het kind en hangt nauw samen met de motorische, neurologische en psychosociale ontwikkeling. Een kind moet het kunnen, willen en durven. Daadwerkelijk zindelijk zijn, wil zeggen: aandrang voelen en uit eigen initiatief op een geschikt moment en geschikte plaats plassen en poepen. 

Indicaties voor behandeling zijn

 • Heel weinig of juist heel vaak moeten plassen  (vier tot acht keer per dag is normaal)
 • Plasongelukjes overdag 
 • Bedplassen 
 • Urineweginfecties
 • Angst om te plassen  en/of te poepen
 • Poepongelukjes / poepvegen in het ondergoed
 • Diarree of juist harde, vaak ook pijnlijke, ontlasting 
 • Obstipatie (verstopping) 
 • Buikpijn, verminderde eetlust, lusteloosheid 

De behandeling

De kinderbekkenfysiotherapeut speelt in op de belevingswereld van het kind, zodat het kind op een speelse wijze leert voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe daarover controle te krijgen. Het is van belang dat het kind leert om vertrouwen in het eigen lichaam te krijgen.

De oefentherapie is gericht op:

 • Algemeen lichaamsgevoel en bewegingsgevoel
 • Ademhalingsoefeningen
 • Ontspanningsoefeningen
 • Bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
 • Goed leren voelen en reageren op de aandrang om te plassen en te poepen
 • Adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit

Daarnaast zal de behandeling bestaan uit het informeren en adviseren van ouders en kind over:

 • Het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • De werking van de blaas, darmen, plassen en poepen en de bekkenbodem
 • De juiste toilethouding en toiletgedrag
 • Een goede vocht- en vezelinname

Thuis zal u samen met uw kind aan de slag gaan met de adviezen en oefeningen. Het is van groot belang dat u consequent gaat oefenen, zodat de kans van slagen het grootst is. Het is topsport voor u en uw kind, maar met de kinderbekkenfysiotherapeut als coach gaat het lukken!

Terug naar overzicht
Afspraak maken